Den svenska idrottens historia danas och formeras
med förra seklets begynnelse. Den av dom som ivrigt påverkar skeendet, är eldsjälen Hugo Levin.
Denna bok beskriver hans epok.
 

Boken om Hugo Levin. Boken av Hugo Levin, därtill.

Biografi och självbiografi, på en och samma gång.

Eller en berättelse bara, om en energisk och ovanligt ivrig livsuppgift.

1982 får han en
Väg uppkallad efter sig, på sydsidan om Ullevi i Göteborg.

Den svenska idrottens historia danas och formeras
med förra seklets begynnelse. Den av dom som ivrigt påverkar skeendet, är eldsjälen Hugo Levin.
Denna bok beskriver hans epok.
 

Den svenska idrottens historia danas och formeras
med förra seklets begynnelse. Den av dom som ivrigt påverkar skeendet, är eldsjälen Hugo Levin.
Denna bok beskriver hans epok.
 

författare: Bengt Göthberg     förlag: Idrottsmuseet
format 215 x 265 mm, inbunden med klotryggband,
genuint bildmaterial, 496 sidor
Boken kan köps, eller beställas, direkt från förlaget. 
beställning: www.idrottsmuseet.se     tfn 031-72 66 180

På hundra-års-dagen av hans frånfälle, får han också en Plats, på nordsidan om Ullevi.

Den svenska idrottens historia danas och formeras
med förra seklets begynnelse. Den av dom som ivrigt påverkar skeendet, är eldsjälen Hugo Levin.
Denna bok beskriver hans epok.
 

Berättelsen om:
idrottsmannen, idrottsledaren, idrottsorganisatören och idrottsredaktören, 
som ges ett på tok för kort liv, men ändå hinner ofantligt mycket

– Han initierar och medverkar aktivt till tre moderna idrottsanläggningar.
– Han är förgrundsgestalt till ett stort och framgångsrikt fotbollslag.
– Han skapar seriesystem för svensk fotboll.
– Han är drivande i många av idrottens svenska organisationer.
– Han blir svensk mästare i fotboll med sitt Sällskap, tre år i följd.
– Han förmedlar idrottens bulletiner som en idrottens redaktör.
Och långt mer än så …

Och i dag, hundra år senare, lever hans minne alltjämt,
årligen utdelas HugoLevinPriset
till unga framstående idrottsledare och idrottsorganisatörer
för utmärkt engagemang och stort ledarskap till svensk idrotts bästa.